Phần mềm chấm công- Hungdatvn.com

Hỗ trợ trực tuyến

0944337969
Kinh doanh 1

0913711583

Kinh doanh 2

0944337969

Ky thuat

0913711583

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 66721911
Fax: 028 62690915
Email: ngophihuynh@gmail.com

Download phần mềm

Mẫu báo cáo phần mềm chấm công chi tiết đầy đủ sửa đổi tùy theo yêu cầu...

Giá bán: 1 vnđ

Phần mềm chấm công tính lương (5M_TFS)

Giá bán: Liên hệ

Phần mềm chấm công tính lương (5M_Tas)

Giá bán: Liên hệ

Phần mềm chấm công và tính lương TR3.0

Giá bán: Liên hệ

Phần chấm công kiểm xưởng .Đọc và thay đổi số liệu theo nhu cầu

Giá bán: Liên hệ

Mẫu chấm công được xuất ra excel

Giá bán: Liên hệ