MÁY ĐÓNG SÁCH

MÁY ĐÓNG SÁCH

Đóng lịch khổ A3 = 410mm

Giá bán: 8.600.000 vnđ

Máy đóng sách cỡ lớn

Giá bán: 8.100.000 vnđ

Máy đóng lò xo nhựa

Giá bán: 7.800.000 vnđ

Đóng lổ tròn 4mm

Giá bán: 3.700.000 vnđ

Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ

Giá bán: 1.700.000 vnđ

Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ

Giá bán: 1.600.000 vnđ

Máy đóng sách DSB CB-180

Giá bán: 2.650.000 vnđ

Máy đóng lò xo nhựa & kẽm

Giá bán: 4.250.000 vnđ

Máy đóng lò xo nhựa & kẽm

Giá bán: 7.100.000 vnđ

Máy đóng sách xuyên thép

Giá bán: Liên hệ

Đóng xuyên thép

Giá bán: Liên hệ

Máy đóng sách bằng điện

Giá bán: Liên hệ