MÁY HỦY HỒ SƠ

MÁY HỦY HỒ SƠ

Máy hủy tài liệu siêu nhỏ (2mm x 2mm)

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm siêu bền(Hủy sợi 3mm)

Giá bán: Liên hệ

Hủy Credit Card/Kim bấm

Giá bán: 1.750.000 vnđ

Hủy CD/DVD/Credit card/kim bấm

Giá bán: 4.500.000 vnđ

Hủy CD/DVD/Crdit Card/Kim Bấm

Giá bán: Liên hệ

Hủy CD/DVD/Crdit Card/Kim Bấm

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm công nghệ Đức

Giá bán: 3.700.000 vnđ

Sản phẩm công nghệ Đức

Giá bán: 4.800.000 vnđ

Sản phẩm công nghệ Đức

Giá bán: 6.200.000 vnđ

Máy hủy công suất lớn

Giá bán: 7.600.000 vnđ

Sản phẩm công nghệ Đức

Giá bán: 5.800.000 vnđ

Máy hủy công suất cực lớn

Giá bán: 25.000.000 vnđ