MÁY PHOTOCOPY MỚI

MÁY PHOTOCOPY MỚI

PhotoCopy, Scan màu, In Mạng ,Tốc độ copy : 23 tờ/phút

Giá bán: 32.600.000 vnđ

PhotoCopy, Scan màu, In Mạng ,Tốc độ copy : 28 tờ/phút

Giá bán: 55.900.000 vnđ

PhotoCopy, Scan màu, In Mạng ,Tốc độ copy : 23 tờ/phút

Giá bán: Liên hệ

Tốc độ copy: 25 tờ/phút

Giá bán: 44.000.000 vnđ

Tốc độ sao chụp:25 copy/phút

Giá bán: 51.000.000 vnđ

Máy photocopy Màu

Giá bán: 59.000.000 vnđ

Tốc độ copy in:30 trang/phút

Giá bán: 64.000.000 vnđ

Tốc độ copy in:35 trang/phút

Giá bán: 95.500.000 vnđ

Tốc độ sao chụp: 45 copy/phút

Giá bán: 117.000.000 vnđ

Tốc độ in 17 trang/phút

Giá bán: 21.000.000 vnđ

Tốc độ in 20 trang/phút

Giá bán: 21.500.000 vnđ

Tốc độ in 18 trang A4/phút

Giá bán: 22.500.000 vnđ